برچسب‌ها: شعروگرافی
+   0:4  by  kowli  | 


+   0:2  by  kowli  | 
برچسب‌ها: شعروگرافی, سعدی
+   19:24  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, شادمهر, والپیپر شعر
+   17:24  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, شادمهر, درگیر رویای تو ام, پوستر
+   13:29  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, سهراب, والپیپر شعر, آسمان مال من است
+   13:26  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, اخوان ثالث
+   1:28  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, پیراهن تو, رضا کیاسالار
+   1:24  by  kowli  | برچسب‌ها: شعروگرافی, انتظار, از درد دندان
+   13:26  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, عکس نوشته, روزبه بمانی, غرق تو میشم
+   17:29  by  kowli  | 


1-

2-
ادامه عکس ها در ادامه مطلب


برچسب‌ها: شعروگرافی, عکس نوشته, حافظ, سعدی, مولانا
ادامه مطلب
+   13:22  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, عکس نوشته, پرواز کن
+   11:33  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, عکس نوشته, حافظ, جان نیز هم
+   11:32  by  kowli  | 


برچسب‌ها: شعروگرافی, عکس نوشته, روزبه بمانی, کنار تو درگیر آرامشم
+   2:40  by  kowli  | 

+   2:12  by  kowli  |